/
Notis Perlindungan Data Peribadi

GANO EXCEL ENTERPRISE SDN. BHD.

(Berkuat kuasa pada: 22 03 24)
(Tarikh dikemas kini pada: 22 03 24)


PENGENALAN
GANO EXCEL ENTERPRISE SDN. BHD. memgambil berat mengenai perlindungan data peribadi anda. Notis ini menjelaskan bagaimana GANO EXCEL ENTERPRISE SDN. BHD. memproses data peribadi anda bermula daripada pengumpulan, penggunaan, perkongsian dan pemusnahan serta langkah keselamatan yang kami ambil untuk memastikan data peribadi anda dilindungi sebaiknya.

PENGUMPULAN
Kami mengumpul data peribadi iaitu nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, nombor telefon bimbit, nombor akaun anda dan maklumat keluarga.

SUMBER PENGUMPULAN
Kami mendapatkan data peribadi anda daripada:
1. Borang Pendaftaran ahli baru di laman sesawang www.ganoexcel.com.my
2. Borang pendaftaran ahli baru dalam bentuk kertas.
3. Borang pesanan stokis
4. Resit pembelian
5. Cookies

TUJUAN PENGUMPULAN
Kami mengumpul data peribadi anda untuk:
1. Memproses permohonan anda untuk membeli produk / servis kami
2. Menghantar produk kami ke lokasi pilihan anda
3. Menyelesaikan aduan / masalah penghantaran
4. Menghantar pemasaran produk baru kepada anda
5. Memproses bonus / komisen kepada anda

BAGAIMANA DIPROSES
Kami memproses data peribadi anda hanya di dalam Malaysa sahaja. Tiada data peribadi yang dipindahkan ke luar Malaysia.

PENZAHIRAN
Kami akan menzahirkan data peribadi anda kepada:
1. Pihak Kurier dilantik bagi menghantar produk yang dibeli oleh anda
2. Pihak berkuasa untuk tujuan undang-undang

LANGKAH KESELAMATAN
Kami mengambil langkah-langkah berikut untuk melindungi data peribadi anda:
1. Memastikan data peribadi anda disimpan dengan sebaikannya mengikut kehendak Akta 709
2. Memastikan kakitangan kami tidak menyalah gunakan data peribadi anda
3. Mempunyai kontrak perlindungan data peribadi dengan pihak pembekal system / kurier dilantik

Walau bagaimanapun, anda bertanggungjawab untuk menjaga kata laluan dengan baik dan tidak menzahirkannya kepada pihak lain bagi mengelakkan risiko pencerobohan terhadap data peribadi anda.

TEMPOH PENYIMPANAN
Kami akan menyimpan data peribadi anda selama tujuh (7) tahun / selagi anda menjadi pelangan kami. Sekiranya anda tidak lagi menjadi pelangan kami, data peribadi anda akan dihapuskan secara kekal.

HAK ANDA
Anda berhak untuk:
1. Membetulkan / mengemas kini data peribadi anda (dalam sesawang www.ganoexcel.com.my) / hubungi ibu pejabat GANO EXCEL
2. Mengakses data peribadi anda yang kami simpan
3. Menghentikan promosi produk kami kepada anda
4. Menarik balik persetujuan memproses data peribadi

HUBUNGI KAMI
Anda boleh menghubungi kami berkaitan data peribadi anda melalui:
Customer Service Department
No. 3,4,5, Shahab Perdana, Lebuhraya Sultanah Bahiyah, 05350 Alor Setar, Kedah Darul Aman, Malaysia.
Telefon : +604-7346828
Faks : +604-7346828
Email : info@ganoexcel.com.my


个人数据保护通知书

瑞翔企业有限公司

(生效日期:22 03 24)
(更新日期:22 03 24)

简介
瑞翔企业有限公司慎重看待您的个人数据保护。本书面通知解说了瑞翔企业有限公司如何处理您的个人数据,从收集、采用、分享到销毁,以及我们采取的安全措施,以确保您的个人数据获得严谨的保护。

收集
我们收集的个人数据包括姓名、身份证号码、出生日期、住址、电邮、电话号码、手机号码、银行户口号码和家庭资料。

收集来源
我们通过以下来源获取您的个人数据:
1. 官方网站 www.ganoexcel.com.my的电子版新传销商资格申请书
2. 硬板新传销商资格申请书
3. 配货商订货表格
4. 购买收据
5. Cookies

收集目的
我们收集您的个人数据用于:
1. 处理您购买我司产品/服务的申请
2. 将我司产品送到您指定的地点
3. 处理产品投诉/递送问题
4. 将新产品资讯发送给您
5. 处理您的花红或奖励

处理方式
我们仅在马来西亚国内处理您的个人数据。没有个人数据被转移至马来西亚以外的国家。

披露
我们将披露您的个人数据给于:
1. 被授权的快递公司,以将您购买的产品递送给您
2. 出于法律用途的相关当局

安全措施
我们采取以下措施来保护您的个人数据:
1. 确保根据个人数据保护第709条法令,严谨的保护您的个人数据
2. 确保我们的员工不会滥用您的个人数据
3. 与被授权的系统供应商/快递公司签订个人数据保护合同

然而,您有责任妥善保管个人密码,并不将其透露给他人,以避免您的个人数据被入侵的风险。

储存期限
我们将保留您的个人数据为期七(7)年,或直至您不再是我们的客户为止。如果您已经不是我们的客户,您的个人数据将永久删除。

您的权限
您有权:
1. 更正或更新您的个人数据(通过www.ganoexcel.com.my网站或联系瑞翔总公司)
2. 浏览我司所保存的您的个人数据
3. 截停我司向您推销产品
4. 撤销个人数据处理同意书

联系我们
有关个人数据详情,您可以通过以下方式联系我们:
客户服务部
No. 3,4,5, Shahab Perdana, Lebuhraya Sultanah Bahiyah, 05350 Alor Setar, Kedah Darul Aman, Malaysia.
电话: +604-7346828
传真: +604-7346828
电邮: info@ganoexcel.com.my

  Saya telah membaca dan bersetuju dengan Terma & syarat.
我已经阅读并同意所有条规

Setuju Tutup

Membawa Kesihatan dan Kekayaan kepada Setiap Keluarga

IMG-LOGO

SELAMAT DATANG KE GANO EXCEL ONLINE SHOPPING

menjadikan hidup anda lebih bermakna...

LOGIN AHLI


LOGIN PELANGGAN

Sila pilih LOKASI PENGHANTARAN anda ( ✓ )


MALAYSIA BARAT
MALAYSIA TIMUR :
SABAH
SARAWAK